หนังสือแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี

0 Comments

chamical

หนังสือแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี เป็นเครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในศตวรรษที่ 21 ในมิติของ การพัฒนาการให้บริการสุขภาพ

Download เอกสาร

แนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี

0 Comments
chamical
หนังสือแนวปฏิบัติการจัดการของเสียทางการแพทย์ที่เป็นสารเคมี
เป็นเครื่องมือ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญในศตวรรษที่ 21 ในมิติของ การพัฒนาการให้บริการสุขภาพ
 

ชมรม STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริต โรงพยาบาลหนองเรือ

0 Comments

บัญชีสารเคมี วัสดุและของเสียอันตราย ที่ใช้ในโรงพยาบาลหนองเรือ ฉบับปี 2563

0 Comments

บัญชีสารเคมี วัสดุและของเสียอันตราย ที่ใช้ในโรงพยาบาลหนองเรือ ฉบับปี 2563

ดาน์วโหลดเอกสาร

รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

0 Comments

เปิดเอกสาร

 

สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Thursday the 28th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.