แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานผลการกำกับติดตามกรอบแทนวทางตามมาตการและแนวทางป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เขียนโดย Tittiya 135
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2563 เขียนโดย Tittiya 145
เผยข้อมูลคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รายการรถโดยสาร 12 ที่นั่ง เขียนโดย Tittiya 132
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2563 เขียนโดย Tittiya 140
รายงานแผนการประเมินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 และประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563) เขียนโดย Tittiya 153
รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย Tittiya 153
มาตรการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงานในโรงพยาบาลหนองเรือ ปี 2563 เขียนโดย Tittiya 147
เผยแพร่โครงการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และกลุ่มพนักงานบริการหญิง อำเภอหนองเรือ ปี 2563 เขียนโดย Tittiya 134
เผยแพร่มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลหนองเรือ ปี 2563 เขียนโดย Tittiya 173
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ปี 2552 เขียนโดย Tittiya 291
สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Thursday the 28th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.