แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ขออนุมัติเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Tittiya 107
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 เขียนโดย Tittiya 118
เผยแพร่ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่นและดีมาก เขียนโดย Tittiya 149
เผยแพร่ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เขียนโดย Tittiya 247
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม 2563 เขียนโดย Tittiya 144
สรุปผลประกาศมาตรการและแนวทางการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ เขียนโดย Tittiya 142
ผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เขียนโดย Tittiya 148
รายงานแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 (ตุลาคม 2562 – พฤษภาคม 2563) เขียนโดย Tittiya 132
ข้อมูลเพิ่มเติม ITA 2563 เขียนโดย Tittiya 122
รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐในสังกัดโรงพยาบาลหนองเรือ เขียนโดย Tittiya 140
สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Thursday the 28th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.