แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ายงานผลการอนุมัติรายการ/แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุนปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Tittiya 111
รายงานผลการวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2563 และเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เขียนโดย Tittiya 110
เผยแพร่ผลการอนุมัติแผนงานค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2564 เขียนโดย Tittiya 101
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนพฤศจิกายน 2563 เขียนโดย Tittiya 118
รายงานผลการติดตามการดำเนิน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เขียนโดย Tittiya 103
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลหนองเรือ ปี 2564 และแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เขียนโดย Tittiya 184
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 เขียนโดย Tittiya 93
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนตุลาคม 2563 เขียนโดย Tittiya 106
ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เขียนโดย Tittiya 72
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เขียนโดย Tittiya 102
สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Thursday the 28th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.