แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เขียนโดย Tittiya 72
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ สขร. 1 ประจำเดือนมกราคม 2564 เขียนโดย Tittiya 67
ประกาศเจตนารมณ์และมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เขียนโดย Tittiya 62
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เขียนโดย Tittiya 62
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และเป็นนโยบายที่ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย Tittiya 58
รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงพยาบาลหนองเรือ และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 เขียนโดย Tittiya 70
เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Tittiya 110
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 เดือนธันวาคม 2563 เขียนโดย Tittiya 106
เผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 เขียนโดย Tittiya 125
เผยแพร่ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 เขียนโดย Tittiya 123
สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Thursday the 28th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.