แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เผยแพร่การอนุมัติแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย Tittiya 6
เผยแพร่แนวปฏิบัติจริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เขียนโดย Tittiya 34
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย Tittiya 58
เผยแพร่ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เขียนโดย Tittiya 44
เผยแพร่การอบรมโครงการประชุมบุคลากรโรงพยาบาลหนองเรือ เข้าใจระบบคุณธรรมและความโปร่งใสมีจริยธรรมที่ดี และเข้าใจในการดำเนินงานควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Tittiya 53
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 เขียนโดย Tittiya 58
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 เขียนโดย Tittiya 54
เผยแพร่สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 เขียนโดย Tittiya 54
เผยแพร่รายละเอียดเฉพาะคุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เขียนโดย Tittiya 95
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 เขียนโดย Tittiya 58
สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Thursday the 20th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.