แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
15 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct) เขียนโดย Tittiya 87
14 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน เขียนโดย Tittiya 89
13 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 เขียนโดย Tittiya 100
12 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 เขียนโดย Tittiya 102
10 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม เขียนโดย Tittiya 85
11 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 เขียนโดย Tittiya 101
9 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH เขียนโดย Tittiya 87
4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เขียนโดย Tittiya 88
3 โครงสร้างหน่วยงาน เขียนโดย Tittiya 100
2 นโยบายผู้บริหาร 2564 เขียนโดย Tittiya 88
สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Friday the 24th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.