การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน

0 Comments
เขียนโดย Tittiya

ประกาศโรงพยาบาลหนองเรือ
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองเรือ
>> โหลดเอกสาร <<

 

แผนปฏิบัติการและคู่มือป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
>> โหลดเอกสาร <<

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
>> โหลดเอกสาร <<

 

สรุปผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานที่อาจเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
โรงพยาบาลหนองเรือ ปี 2561
>> โหลดเอกสาร <<

 

สวัสดีชาวโรงพยาบาลหนองเรือทุกท่าน และยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคน
Tab content 2
Friday the 24th. โรงพยาบาลหนองเรือ 243 ม.13 ต.หนองเรือ อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น โทร.043-294057-8 , 043-294011. Hostgator coupon - Powered By Joomla Design By Vatchana Phothitathong.